Åtte stilte på dugnad for å sikre utsikten til beboerne