I denne kommunen ble det født bare ett barn i første kvartal