Deler ut 15 millionar til ulike aktørar. Sjå kven som får