Har søkt om å få etablere nytt anlegg i kommunen

foto