Vinden herjet med trær, tak, strøm, bruer og takbokser