Har lyst ut heile seks stillingar i heimetenesta – fekk berre seks søkarar