Kjem med forslag til høyringstekst til planen for fornybar energi

foto