Kva gjer brueigar når orkan i kasta stenger brua og folk treng alternative løysingar for å kome seg på jobb og skule?

foto