Har ansatt – disse tre skal jobbe på det kommunale kjøkkenet