Burde området vernast som nasjonalpark? Grunneigarane svarte med både skepsis og motstand

foto