To bilar har kollidert. Nødetatane er på veg til staden.

foto