Har prøvd å gjere nytt helsesenter mindre for å halde kostnadsramma. Det går ikkje

foto