– Her har Kinn kommune svikta. Det ligg ikkje føre nokon plan eller ei forklaring på korleis dette skal gjennomførast

foto