– For å få lister med like mange kvinner og menn må vi spørje tre gonger så mange kvinner som menn

foto