– Om det ikkje blir videokonferanse, kan vi truleg først ha konferansen etter sommaren

foto