Totalkvotene for kolmule og nvg-sild for 2021 er klare

foto