– Dette er siste moglegheita til å innfri løftet om byggestart i 2021

foto