– Dette er siste moglegheita til å innfri løftet om byggestart i 2021

foto
I desse dagar er arkeologar frå Universitetet i Bergen i gang med å undersøke arkeologiske lokalitetar i Selje. Det er Kystverket som har bestilt undersøkingane, og dei meiner utgravingane ikkje vil påverke framdrifta av Stad skipstunnel. Her Terje Andreassen, avdelingsleiar i Kystverket Vest. Foto: Jørn-Arne Tomasgard