Vil bli dyrere å frakte stein til næringsprosjekter