Meiner det er feil at det er stort grunneigarfleirtal for vindkraft

foto