Godtok ikke bytte av jobbsted for kommunalsjefene i Kinn