Avfeier alle spekulasjoner om én barneskole i kommunen

foto