Meiner kommunen har vore inhabil og stått i vegen for ei rettferdig fordeling

foto
Førde jaktlag sør har klaga på tildeling av hjorteløyve. Dei påstår at det har vore ugildskap ved tildeling av hjorteløyve og i vurdering av klagen.