Vil være sikre på at nasjonalparkstatus ikke går utover annen verdiskapning i området

foto
Bremanger kommune har flere planer for sjøklippa Hornelen, og understreker viktigheten av at nasjonalpark-status ikke påvirker disse. Foto: Erling Wåge