Sjømatproduksjonen vil auke, særleg i land-oppdrett

foto