Skal lage ny og kjønnsnøytral tittel for lensmannen – dette er forslaget fra Politidirektoratet

foto