– Eit av dei mest positive trekka er tilliten mellom politikarane og dei tilsette

foto