Men våre lokale kommuner plasserer seg i hver sin ende av tabellen