Håpar forslag om å starte planarbeid for fiskerikai får fleirtal nå

foto