23 tiandeklassingar skal bruke skuleåret på å skape trivsel og gjere ein innsats for andre

foto