– Dette er ei sak vi må lære av. Vi må senke terskelen for å sette i verk tiltak mot mobbing

foto