– Vi har fått så mange idear til kva ein kan bruke parken til. Det blir vi gira av!