Jan Fredrik er snart klar til å invitere besøkande til eit heilt nytt tilbod