Ville utsette saka: Ønsker fleire alternativ for brannberedskapen i bygda