Vil fremme forslag om å sende vgs-framlegget tilbake til administrasjonen