Bremanger og Kinn ser nedgang i arbeidsløysa – aukar i Stad

foto