– Når vi held ein europaveg stengt så lenge er det ei alvorleg ulykke

foto