Pensjonistlaga er uroa for tenestene: Ber statsforvaltaren sjå på konsekvensane av budsjettet

foto