Marthe Hamre Owesen frå Selje saman dottera Lilly. Dei to var aleine då det store jordskjelvet ramma Tyrkia førre måndag. I dag er ho i uvissa for kvar vegen går vidare samtidig som ho er sterkt prega over hendinga. Foto: privat

Marthe fortel om den forferdelege natta då jordskjelvet kom: – Eg forstår ikkje korleis vi skal kome oss vidare

Marthe Hamre Owesen frå Selje og dottera Lilly (1,5) opplevde marerittet då det store jordskjelvet gjekk i Tyrkia. No har ho ei vanskeleg avgjersle å ta. Skal ho reise heim til Norge eller bli igjen for å hjelpe folket ho har blitt så glad i. Uansett blir livet aldri det same.