Vil vise fram korleis tunnelopningane og området vil sjå ut når skipstunnelen er ferdig

foto