– Det vil bli behov for veldig mykje kompetanse og arbeidskraft