Vil utfordre idrettslaget på å finne andre måter å finansiere hallen på