Tom har råd til å koste på seg eit lite smil sjølv om kostnadane aukar