Til sommaren vil bygda få eit nytt serveringstilbod

foto