Mener stein fra skipstunnelen vil kunne gi hundre nye arbeidsplasser her