Arvid var 688 dager på fiske. Var i Sørishavet da verden stengte ned