Ber kommunen om hjelp til å holde sanden unna dyrket mark

foto
Hoddevik grunneigarlag lurer på om Stad kommune kan bistå i problemet med all sanden som legger seg i dyrket mark. Foto: privat