– Dersom det ikkje kjem fram noko nytt i saka, står eg fast på mi tilråding

foto
Terje Heggheim ser at saka har engasjert mange, spesielt dei tilsette i brann og redningstensta. – Det forstår eg, og det skulle berre mangle. Foto: Kjellrun Åsebø