– Dersom det ikkje kjem fram noko nytt i saka, står eg fast på mi tilråding

foto