Skal stemme for fyrste gang: – Ein kan ikkje klage over resultatet om ein ikkje brukar stemmeretten

foto