Ein person er sett i isolasjon: Ber folk som var på same pub og utestad vere ekstra merksame på sjukdomsteikn

foto