Ein person er sett i isolasjon: Ber folk som var på same pub og utestad vere ekstra merksame på sjukdomsteikn

foto
Torsdag kveld synte resultat frå testing gjort på Nordfjordeid onsdag at éin person har testa positivt for covid-19. Personen testa seg etter opphald i Bergen. Foto: Siri Kolseth