Vil utvikle nytt bustadområde i denne bygda

foto
Vil utvikle bustader her: Det er denne eigedomen vest i Kalvåg sentrum det blir jobba med planar for med tanke på bustadbygging. Foto: Jørn-Arne Tomasgard